EIB
EIBlogo 

2018


B-Pool Statistics Summary

B-Pool Team Statistics

B-Pool Individual Statistics


Team Statistics

Angels Trnava
Rascals Janossomorja
Vojvodina Novi Sad
Beograd 96
Medvednica Zagreb


Game Results

Date Location Result  
17. 06. 2018   Zagreb    Angels Trnava 20, Medvednica Zagreb 3   Box score 
16. 06. 2018   Zagreb    Angels Trnava 14, Medvednica Zagreb 4   Box score 
03. 06. 2018   Beograd    Beograd 96 11, Vojvodina Novi Sad 6   Box score 
02. 06. 2018   Trnava    Angels Trnava 7, Rascals Janossomorja 3   Box score 
02. 06. 2018   Beograd    Beograd 96 8, Vojvodina Novi Sad 0   Box score 
02. 06. 2018   Trnava    Angels Trnava 12, Rascals Janossomorja 2   Box score 
20. 05. 2018   Vojvodina    Medvednica Zagreb 16, Vojvodina Novi Sad 5   Box score 
20. 05. 2018   Janossomorja    Beograd 96 14, Rascals Janossomorja 11   Box score 
19.05. 2018    Vojvodina    Vojvodina Novi Sad 8, Medvednica Zagreb 7   Box score 
19. 05. 2018   Janossomorja    Beograd 96 10, Rascals Janossomorja 0   Box score 
06. 05. 2018   Trnava    Angels Trnava 16, Vojvodina Novi Sad 6   Box score 
05. 05. 2018   Trnava    Angels Trnava 17, Vojvodina Novi Sad 2   Box score 
22. 04. 2018   Janossomorja    Rascals Janossomorja 9, Medvednica Zagreb 6   Box score 
22. 04. 2018   Beograd    Beograd 96 11, Angels Trnava 3   Box score 
21. 04. 2018   Janossomorja    Rascals Janossomorja 8, Medvednica Zagreb 4   Box score 
21. 04. 2018   Beograd    Beograd 96 14, Angels Trnava 0   Box score 
15. 04. 2018   Beograd    Medvednica Zagreb 5, Beograd 96 1   Box score 
14. 04. 2018   Beograd    Beograd 96 4, Medvednica Zagreb 1   Box score